• Notis Hakcipta

    Hak cipta Portal CISM dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.


    Tiada mana-mana bahagian Portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.