• PROSES PELAKSANAAN PROGRAM

  * Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

  Portal CISM ini diwujudkan bagi melaksanakan proses pelaksanaan inisiatif CISM secara self-declaration oleh penandatangan CIP yang berdaftar. Self-declaration bermaksud penandatangan CIP perlu memenuhi kesemua kehendak CISM dengan melengkapkan Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM. Penandatangan CIP yang mencapai peratusan lengkap iaitu seratus peratus (100%) untuk prestasi keseluruhan Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM akan diberikan status “Completed” dalam portal CISM. Memandangkan proses ini dibuat secara self-declaration, pemeriksaan hanya akan dijalankan secara terpilih mengikut keperluan oleh pasukan CISM di organisasi tersebut untuk tujuan perkongsian amalan baik. Penandatangan CIP, terutamanya Pegawai Tertinggi organisasi dan Pegawai Perhubungan yang dilantik, adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat yang dibekalkan sepanjang proses pelaksanaan.

  Organisasi/syarikat yang telah memenuhi dan melaksanakan program ini hendaklah memahami bahawa program ini bukan merupakan jaminan bahawa tiada rasuah akan berlaku dalam organisasi dan rakan perniagaan. Program ini juga bukan merupakan jaminan perlindungan kepada organisasi daripada dikenakan tindakan undang-undang.

  Program ini adalah fleksibel dan boleh disesuaikan dengan pelbagai kategori organisasi dan syarikat di dalam negara seperti berikut:

  • Syarikat Multi Nasional Tempatan dan Luar Negara
  • Syarikat Senaraian Awam
  • Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
  • Syarikat Pelaburan Kerajaan (GIC)
  • Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC)
  • Syarikat Milikan Kerajaan (GOC)
  • Syarikat Milik Menteri Kewangan Diperbadankan
  • Syarikat Perusahaan Sederhana
  • Syarikat Perusahaan Kecil dan Mikro (SME)
  • Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
  • Pertubuhan lain yang berdaftar di Malaysia

  Program ini merangkumi empat langkah, iaitu:

  Organisasi melalui pegawai yang bertanggungjawab boleh mendapatkan maklumat awal serta khidmat nasihat mengenai pelaksanaan CIP daripada Ibu Pejabat SPRM atau di Pejabat SPRM Negeri berhampiran. Di peringkat ini, wakil organisasi perlu mendapatkan maklumat yang mencukupi bagi menjelaskan kepada pihak Pengurusan Tertinggi organisasi mengenai keperluan dan tindakan yang perlu dilakukan di peringkat organisasi.

  Bagi melaksanakan dan menunjukkan komitmen organisasi untuk menginstitusikan struktur tadbir urus dalam usaha memerangi rasuah, Pegawai Tertinggi organisasi perlu menandatangan Ikrar Integriti Korporat berdasarkan templat yang disediakan. Dengan menandatangani Ikrar Integriti Korporat, organisasi bersetuju untuk mendukung 5 Prinsip Antirasuah Bagi Syarikat-Syarikat di Malaysia seperti berikut:

  1. Komited untuk menggalakkan nilai-nilai integriti, ketelusan, kebertanggungjawaban dan tadbir urus korporat yang mantap.

  2. Mengukuhkan sistem dalaman yang menyokong pencegahan rasuah.

  3. Mematuhi undang-undang, polisi dan prosedur yang berkaitan dengan usaha memerangi rasuah.

  4. Membanteras segala bentuk gejala rasuah.

  5. Menyokong inisiatif pencegahan rasuah oleh Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).


  Templat Ikrar Integriti Korporat

  Pelaksanaan Prinsip Antirasuah Bagi Syarikat-Syarikat di Malaysia kelima iaitu menyokong inisiatif pencegahan rasuah oleh Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memerlukan organisasi memohon untuk menyertai program lanjutan selepas pelaksanaan Ikrar Integriti Korporat. Borang permohonan, maklumat dan dokumen yang diperlukan hendaklah dikemukakan kepada SPRM.

  Penyertaan program ini adalah tindakan sukarela namun sangat digalakkan. Dengan mendaftar, organisasi menyatakan hasrat dan bersetuju untuk menerima khidmat nasihat daripada pihak SPRM dari semasa ke semasa terutamanya mengenai pelaksanaan inisiatif pencegahan rasuah yang dicadangkan. Di peringkat ini organisasi bersetuju untuk melaksanakan 7 Inisiatif CISM seperti berikut:

  A. Kepimpinan

  B. Kod Etika

  C. Polisi mengenai pencegahan rasuah

  D. Pengurusan Risiko Rasuah

  E. Latihan dan Komunikasi

  F. Penilaian Prestasi

  G. Pelaporan Pencegahan Rasuah

  Organisasi boleh mendapatkan khidmat rundingan daripada mana-mana Anggota Meja Bulat Integriti Korporat CISM atau pihak lain yang mempunyai kepakaran membantu melaksanakan inisiatif tersebut.

  Proses pelaksanaan program CISM adalah secara atas talian. Penandatangan CIP perlu melantik Pegawai Perhubungan, iaitu individu yang bertanggungjawab berurusan dengan pihak SPRM, untuk mendaftar satu akaun pengguna di portal CISM. Dan seterusnya mengikuti arahan dalam portal bagi melengkapkan proses permohonan. Antara dokumen sokongan yang diperlukan adalah:

  1. Ikrar Integriti Korporat yang telah ditandatangani

  2. Surat Permohonan daripada pemohon

  3. Maklumat korporat terkini dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau maklumat terkini di bawah akta perkongsian/ perniagaan didaftarkan


  Borang Permohonan

  Manual Pengguna Portal CISM

  Penandatangan CIP perlu menjawab Senarai Semak Pelaksanaan Inisiatif CISM yang disediakan. Dengan menjawab senarai semak, Penandatangan CIP boleh mengetahui prestasi pencapaian pelaksanaan Inisiatif CISM. Penandatangan CIP yang memenuhi semua kehendak Inisiatif CISM akan diberikan status “Completed” dalam portal CISM.

  Organisasi akan menerima peringatan setiap tiga (3) bulan dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh permohonan diluluskan.


  Senarai Semak Pelaksanaan CISM

  Penandatangan CIP yang terpilih akan dilawati oleh Pasukan CISM bagi berkongsi amalan baik di organisasi berkenaan. Penandatangan CIP yang dipilih akan dimaklumkan terlebih dahulu sebelum lawatan di pejabat organisasi. Organisasi bertanggungjawab menyediakan dokumen yang berkaitan untuk pemeriksaan Pasukan CISM yang dilantik.